Szkołę Podstawową nr 4 czeka rozbudowa

Władze Suwałk chcą rozbudować Szkołę Podstawową nr 4 w Suwałkach. Właśnie została zatwierdzona koncepcja rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach. Jest wybrane dokładne miejsce. Co więcej w ramach inwestycji powstanie nowa droga wewnętrzna od ul. Wojska Polskiego do ul. Spokojnej wraz z parkingami, chodnikami i całą infrastrukturą.

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły wynosi 2 848,6 m2 natomiast kubatura 14 938,40 m3. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części szkoły to 2 489,70m2 przy kubaturze 8 898,60m3.

– Projektant zaproponował budynek na planie litery L w północno-zachodniej części działki szkoły, złożony z trzech brył o różnej wysokości. Projektowana rozbudowa została połączona z pierwszym pawilonem szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego. Szacunkowy koszt realizacji, zgodnie z przedłożoną dokumentacją wyniesie około 11 170 368,00 zł brutto – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Zgodnie z założeniami, powstanie:

 • 10 sal lekcyjnych o powierzchni ponad 60m2 każda, w tym 5 sal z zapleczem o pow.
 • od 11 do 17 m2.
 • Pomieszczenie o powierzchni 109,90m2 od wschodniej strony budynku
 • z przeznaczeniem na świetlicę.
 • Pomieszczenie w południowej części budynku o pow. 180m2 z przeznaczeniem
 • na wypożyczalnię książek i czytelnię.
 • Pomieszczenie o pow. ponad 90m2 z wydzielonym pomieszczeniem socjalnym
 • z przeznaczeniem na pokój nauczycielski dla 40 nauczycieli
 • Piwnica z przeznaczeniem na szatnie, składnicę akt, magazyny.
 • Łazienki: nauczycielskie, uczniowskie dziewczęce i chłopięce.
 • Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – podjazd, łazienka, winda.
 • Wejście główne bez zmian.

Zakresem opracowania objęto ponadto wykonanie drogi dojazdowej do ulicy Spokojnej z miejscami parkingowymi i chodnikami, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji, budowę kanału technologicznego oraz linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami.

Dokumentacja budowlana oraz niezbędne pozwolenia na budowę mają być gotowe jeszcze w tym roku. Inwestycja rozpocznie się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Z racji tego, że nie ma możliwości pozyskania na budowę szkół środków zewnętrznych całość zostanie sfinansowana z budżetu Miasta, a to oznacza rozłożenie inwestycji na co najmniej 2 lata.

– Obserwujemy, że od kilku lat intensywnie rozbudowuje się południowa część Suwałk. Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam 3 duże osiedla wielorodzinne, a w budowie jest już kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzieciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki – podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

źródło:materiały prasowe UM Suwałki